Jeho mottem je: Praha 12 – místo pro spokojený život. Do politického života se rozhodl vstoupit, protože na místní úrovni nejde o politiku, ale o slušnost a čestnost s cílem udělat něco prospěšného pro své nejbližší okolí. Zástupce starosty Mgr. Zbyněk Boublík (Změna pro Prahu 12) má v kompetenci sociální věci, zdravotnictví, školství, sport a kulturu.

„Praha 12 je mým domovem a záleží mi na její budoucnosti. V Komořanech žiji od svého narození a zdejší území proto velmi dobře znám. Díky mé dřívější práci přímo v našem regionu jsem se detailně seznámil i s fungováním složek naší místní veřejné správy včetně škol, zdravotnických a kulturních zařízení, sociální oblasti, životního prostředí, služeb a podnikatelského sektoru,“ říká Zbyněk Boublík.

Členem Zastupitelstva městské části Praha 12 je od roku 2006. V letech 2006 až 2010 byl členem komise Rady MČ Praha 12 pro nakládání s obecním majetkem, během posledního období, tedy od roku 2011 až do loňského září měl možnost působit jako předseda Komise Rady MČ Praha 12 pro výchovu a vzdělávání. S jakými plány a představami vstupuje na radnici?

„Komunální záležitosti se dají řešit výhradně týmově, a to nejen na úrovni samosprávy, ale i ve spolupráci s dalšími složkami veřejné správy a neziskovým či soukromým sektorem. Je potřeba kontinuálně pokračovat ve všech prospěšných věcech, které započaly již v minulých obdobích, současně však rozvíjet a hledat řešení problémů nových. V naší městské části jsou položeny dobré základy předškolního i základního vzdělávání, sociálních služeb, kultury, zdravotnictví včetně sportovních a volnočasových aktivit. Je však potřeba jednotlivé oblasti dále kultivovat a hledat cesty pro jejich další rozvoj. Jako zcela zásadní je nezbytné především propagovat jejich ucelenost a vzájemnou propojenost mezi jednotlivými skupinami občanů v Praze 12. Velký důraz proto budu klást na informační zpracování poskytovaných služeb a aktivit v co nejpřehlednější formě pro naše občany. Spíše než o změnách hovořme o určitých novinkách. Jako reálné se jeví například otevření nových komunitních center v Komořanech v Palmetové ulici a v ulici K Dolům ve starých Modřanech. Naší snahou bude též najít optimální využití zrekonstruovaného viničního domku v ulici Chuchelská, a to včetně pořádání vhodných kulturních programů pro širší veřejnost. Otevřeny budou další nové třídy v našich mateřských školách. Novinek bude samozřejmě více, naše občany s nimi budeme postupně průběžně seznamovat.

Zbyněk Boublík (40) absolvoval kulturní studia na Filozofické fakultě UK. Pracoval ve veřejné i soukromé sféře v oblastech marketingu, propagace a práce s veřejností. K jeho zájmům náleží rodina, životní prostředí, kultura, basketbal, cestování.

(jak) Noviny Prahy 12 leden 2015