Již na svém prvním zasedání podnikli radní Prahy 12 kroky, které by měly vést k narovnání právních vztahů v souvislosti s užíváním majetku pronajatého městskou částí společnosti Czech British School, s. r. o. Rada bude konečně napravovat smluvní vztah, který vznikl tím, že škole nebyla při stanovení výše nájemného započítána částka za pronájem pozemků pod budovami. Respektive ani být nemohla, neboť v době, kdy byla smlouva uzavírána, neměla městská část pozemky svěřeny do správy, proto je nemohla britské škole pronajímat,“ vysvětluje situaci starostka Prahy 12 Daniela Rázková.

(red) Noviny Prahy 12 leden 2015