Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

Zázemí pro seniory, rodiny s dětmi, místo pro spolkovou činnost, setkávání komisí a výborů, to vše by mělo nabízet nově budované komunitní centrum K Dolům.

Mnohý si jistě povšiml, jak nedaleko modřanské zvonice v ulici K Dolům pomalu chátrá budova bývalé školní družiny. Změna pro Prahu 12 již v minulých letech při- šla s návrhem zřídit tam komunitní centrum. Tento záměr byl Radou městské části Praha 12 v lednu 2013 schválen.

„Důvod, proč jsme se rozhodli využít tento objekt jako komunitní centrum, je poloha blízko centra starých Modřan, což je vhodné pro rozvoj kulturních a spolkových aktivit. Některé budou zajišťovat příjmy městské části a jiné budou oporou sociálních služeb a péče zejména o občany Prahy 12. Budeme hlídat a vyvažovat, aby provoz nezatížil rozpočet městské části,“ doplnila starostka Daniela Rázková, iniciátorka celého projektu.

Prostory mají sloužit konkrétně k těmto účelům:

První nadzemní podlaží bude k dispozici Sociálním službám městské části Praha 12, příspěvkové organizaci, která se bude starat o výdej obědů pro nejméně 25 lidí, a do místa se přesunou tři kluby dříve narozených. Tento provoz budou realizovat a financovat Sociální služby MČ. Mezi další aktivity budou patřit zájmová seniorská odpoledne, která budou pro širokou veřejnost a budou zahrnovat přednášky, besedy, výstavy, jazykové a počítačové kurzy, internetovnu a další.

Prostor bude také k využití městské části Praha 12 na setkávání komisí, výborů atd. Podle architektonické studie je toto patro řešeno jako jeden velký víceúčelový sál doplněný prostory pro ohřev dováženého jídla, přípravu a výdej nápojů a drobného občerstvení. Zároveň by v přízemí zůstala šatna a zázemí pro sportovce z přilehlého hřiště. Technický provoz budovy bude zajištěn prostřednictvím příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany.

Druhé nadzemní podlaží by zaplnily dětské skupiny, hlídací služba, volná herna pro děti, výuka práce na počítačích, internetovna, dětský psycholog a psychiatr, služby krizové pomoci pro děti a mládež, psychologické poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením, rekvalifikační kurzy, JOB kluby pro mladistvé v nepříznivé sociální situaci, svépomocné skupiny. Nechyběly by ani prostory pro sdílení eventuálně i pro komerční nájem.

Třetí nadzemní podlaží je plánované jako administrativní část komunitního centra. Zázemí koordinátora a správce bude v podkroví, které je projektováno právě pro administrativu. Kustod hřiště a sportovišť bude zajištěn z přilehlých panelových domů.

(bur) Noviny Prahy 12 leden 2015