Možná se k vám už něco doneslo o nápadu paní Milady Vernerové z Farní charity v Modřanech umístit v Areálu Na Zvonici u Kostela Nanebevzetí Panny Marie Křížovou cestu. Návrh s určitými připomínkami přijali i památkáři, a tak byl důvod uspořádat v rámci modřanské farnosti anketu nad několika konkrétními náměty, jak by budoucí Křížová cesta měla vypadat.

Jeden z návrhů dal zastavením Křížové cesty podobu dlaždic, zakomponovaných do cesty, jež se vine areálem. Další návrh představovaly třeba deskové obrazy, připevněné na stromech   (ty   by   ovšem   vadily ochráncům přírody…). Hned s několika návrhy přišel akademický malíř Pavel Šlégl. Vzít v úvahu však bylo nezbytné rovněž hledisko „trvanlivosti“ díla.

Nejvíce se líbil záměr žulových smírčích křížů, vysokých zhruba 60 cm, od akademického sochaře Miroslava Beščece. Právě ten tedy starostka Prahy 12 Daniela Rázková předložila Radě MČ na jednání 22. června a ta záměr zbudovat Křížovou cestu v dané podobě schválila. Protože tento dílčí projekt není součástí celkového projektu revitalizace Areálu Na Zvonici, financovaného z prostředků EU, bude nutné sehnat potřebných 394 tisíc jiným způsobem a dodatečný souhlas řídícího orgánu projektu. „S Farní charitou uspořádáme veřejnou sbírku k tomuto účelu a na opravu fasády zvonice,“ uvedla Daniela Rázková.

(ih)Noviny Prahy 12 červenec – srpen 2015