Jako o „šíleném“ se o projektu NeoRiviéra v areálu někdejšího cukrovaru psalo už před lety; tehdy zahrnoval 4 mrakodrapy o 35 patrech. Mohutný odpor veřejnosti sice věc v téhle podobě zastavil, nicméně v červnu 2010 přijala tehdejší Rada se starostou Hánou v čele usnesení, které otevřelo dveře nové, rovněž obludné fázi F. Aktuálně má podobu osmipatrových bytových domů plus jeden patnáctipatrový navrch se 300 byty celkem a zahrnuje i administrativně obchodní objekt.

Že se stavět skutečně bude, stvrdil 3. 8. 2015 magistrát, když zamítl odvolání městské části Praha 12 proti stavebnímu povolení fáze F. V důsledku toho napsal představitelům Prahy 4 a 12 Ing. Tomáš Papáček ze spolku Přátelské Lysiny. Vyjmenoval i další projekty na území obou městských částí a spočetl množství budoucích bytů na 2000! „Věřím, že zástavbu podél Vltavy zařadíte mezi své priority a napomůžete tomu, aby byla vhodným způsobem korigovaná a usměrňována… Netvrdím, že jsme schopni investorům cokoliv diktovat, ale něco by se snad uhrát dalo,“ píše Ing. Papáček. A současné vedení radnice se skutečně snaží „uhrát“ maximum… Na základě jednání MČ a místních obyvatel se společností Skanska tak vzniká dohoda, zavazující Skanska reality k vybudování  53 parkovacích stání v (nově pojmenované) ulici Rorýsová, a to výhradně pro stávající obyvatele panelových domů v ulici K Vystrkovu a nikoliv pro nové obyvatele. Městská část zároveň jedná i s developerem Horizon Holding o zbudování dalších parkovacích stání v této lokalitě, aby tak nahradil parkovací místa, o která obyvatelé s novou výstavbou přišli. Dohodu se obě strany chystají stvrdit smlouvou. Práce na tomto díle již byly v srpnu zahájeny a jako provizorní parkování je zdejším obyvatelům aktuálně k dispozici oplocená plocha s 61 parkovacími místy.

Rázný postoj zaujala MČ také v rámci procesu EIA k dalšímu projektu – Riverpark Modřany, když Rada doporučila snížit výšku staveb o 5 podlaží. Požaduje rovněž vybudovat občanskou vybavenost, odpovídající počtu nových obyvatel včetně mateřské školy pro 120 dětí a v případě realizace podchodu pod železniční tratí zajistit i během výstavby plně funkční protipovodňovou ochranu. Z dalších požadavků Rady pak ještě zmiňme návrh a realizaci odpovídajících kompenzačních opatření proti překračování hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb. Požadováno je i zpracování pohledové studie od severu a posouzení krajinného rázu při pohledu z ulice Modřanská a také od Vltavy.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 září 2015