Už druhý měsíc funguje projekt MOBILNÍ RADNICE, který se snaží s tělesně postiženým a seniorům ušetřit pro ně příliš náročnou či dokonce zcela nereálnou cestu na úřad. V odůvodněných případech totiž může příslušný úředník radnice Prahy 12 navštívit osoby z výše uvedených skupin přímo u nich doma, aby jim pomohl vyřídit potřebnou agendu.

Projekt je určen pro seniory ve věku 75 let a starší a dále pro handicapované a zdravotně postižené s trvalým bydlištěm v rámci katastrálních území Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, Točná a částečně i Libuš a Písnice.

Novou službu zajišťují tyto odbory ÚMČ:

Odbor občansko-správních agend (agenda občanských průkazů, změna trvalého pobytu z agendy evidence obyvatel a agenda ověřování)

Odbor ekonomický (agenda místních poplatků ze psů)

Odbor sociálních věcí (poradenství a pomoc při změně trvalého bydliště do domů s pečovatelskou službou ve správě MČ, sociální poradenství, dávky, pěstounská péče, SPOD, veřejný opatrovník, pečovatelské služby MČ, pomoc při žádání o sociální dávky na Úřadu práce ČR)

Odbor výstavby (poradenství pro stavebníky v rámci stavebního zákona)

Požadavky na službu MOBILNÍ RADNICE lze podávat pouze na pracovišti v budově Písková 25/830:

  • osobně u informačního pultu ve vestibulu
  • telefonicky na lince 244 028 256 nebo 241 763 907
  • e-mailem na elektronické adrese mobilniradnice@praha12.cz.

Žádost předají kontaktní osoby pracovníkům příslušného odboru nejpozději příští pracovní den, a ti se následně spojí s klientem a dohodnou s ním rozsah a podrobnosti služby včetně termínu návštěvy u klienta doma, zpravidla ne pozdější než 5 pracovních dnů ode dne data přijetí žádosti.

(red) Noviny Prahy 12 březen 2016