Skvělého výsledku v krajském kole soutěže Zlatý erb 2016 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí dosáhla naše městská část. Na slavnostním večeru 22. března 2016 v rezidenci pražské primátorky za osobní účasti Adriany Krnáčové převzali zástupci naší radnice hned dvě ceny.

Zdroj foto : www.praha12.cz

Třetí místo v kategorii Nejlepší elektronická služba získal náš portál Pomoc na dvanáctce. Společně s vedoucím odboru IT Vojtěchem Pauchem a vedoucí tiskového oddělení Ivanou Hudcovou cenu převzala starostka Daniela Rázková. (Ta před časem obdržela za tentýž portál Křišťálové srdce coby Komunální politik roku 2015 v kategorii Sociální projekt.) Už s oceněním v ruce v krátkém proslovu připomněla, že předklad s návrhem tohoto projektu se jí podařilo prosadit v Radě MČ až na dvacátý třetí pokus.

Druhé místo v kategorii Nejlepší webové stránky města pak převzal místostarosta Robert Králíček, do jehož gesce na radnici spadá mimo jiné i sféra IT, doprovázený opět Vojtěchem Pauchem a tajemníkem úřadu Tomášem Hejzlarem. Při svém krátkém projevu poděkoval oběma zúčastněným a celému skvělému realizačnímu týmu v Praze 12, který se na správě a rozvoji webu soustavně podílí. Poděkoval také všem politikům a úředníkům, kteří se jakkoliv věnují rozvoji informačních technologií ve veřejném sektoru, neboť dle jeho zkušeností je tu opravdu velký prostor pro zlepšení a tento sektor je ze strany politiků stále ještě opomíjen.

V první z uvedených kategorií vycházela porota z následujících hodnotících kritérií: zveřejňování povinných informací, úřední deska, doporučené a doplňkové informace, použitelnost webu (jeho ovládání, navigace a přehlednost stránky), výtvarné zpracování, bezbariérová přístupnost, podpora IPv6 a DNSSEC a podpora zobrazení na mobilních zařízeních. Ve druhé kategorii hrály při hodnocení zásadní roli dva aspekty – užitečnost služby a inovativnost řešení.

Leckoho mohla překvapit přítomnost řady teenagerů v sále. Jednalo se o vítěze tří cen z kategorie mladých – studenty středních škol. „Nebylo by nějaké děvče?“ zažertovala při jejím vyhlašování primátorka Krnáčová, protože onu téměř desítku úspěšných tvořili pouze chlapci.

V tomto již 18. ročníku Zlatého erbu se krajská kola konala celkově po třinácté. Vedle výše uvedených kategorií se přitom soutěžilo ještě ve třech dalších – Nejlepší webové stránky obce, Skokan roku a Cena veřejnosti. Celorepublikoví vítězové budou vyhlášeni 4. Dubna 2016 v Hradci Králové.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 duben 2016