Slovo komunita pochází z latinského cum (spolu či mezi sebou) a munere (darovat). Její členy charakterizuje sdílená vzájemná interakce, vycházející ze společných potřeb nebo zájmů. I když s rozšířením internetu vznikají například i komunity na diskusních fórech, každá skutečná lidská komunita je vždy založena na nenahraditelném vzájemném fyzickém kontaktu více živých lidí.

Za minulého režimu se projevovala snaha komunitní činnost likvidovat. Nebyl zájem na tom, aby se lidé sdružovali mimo dohled oficiálních struktur. Synergie, vznikající spojením aktivit lidí v místních komunitách, nebyla vítaná. Současný trend je naštěstí opačný. Stát nemůže zvládat veškerou šíři problémů a dostatečně pokrýt všechny aspekty života lidského společenství. Spoustu mezer v tomto směru však dokážou zaplnit právě komunitní centra. Jejich existence navíc skýtá šanci vytvořit prostor i pro větší akce.

Je proto dobrou zprávou, že Rada městské části Praha 12 schválila v uplynulých dnech smlouvy o partnerství k projektu „Vznik kulturně komunitního centra K Dolům“. Stalo se tak v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. Projekt si získal přízeň i mezi opozičními zastupiteli a včetně finanční podpory ze strany městské části ho proto následně podpořilo také zastupitelstvo. Otevírá se tak možnost získat na centrum prostředky z evropských fondů. Hlavní město Praha ostatně samo před časem vyzvalo městské části k předkládání podobných projektů. Těch je totiž obecně nedostatek, takže část peněz, na ně určených, zůstává bohužel nevyužita.

Za účelem vzájemné spolupráce na zmíněném projektu uzavírá naše městská část smlouvy s těmito partnery: Mateřské, rodinné a komunitní centrum Balónek, Rodinné centrum Komůrka, Senior fitnes, SPEKTRA – výrobní družstvo nevidomých, Polovina nebe o.p.s., AGENTURA PROVÁS, Proxima Sociale o.p.s., SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY a Sociální služby městské části Praha 12. Neznamená to přitom, že by byl do budoucna uzavřen přístup ke spolupráci dalším subjektům. Platí ovšem, že z této spolupráce nevyplývá nárok na žádný finanční příspěvek.

Už samotné názvy současných partnerů projektu přitom naznačují, že ve vznikajícím centru se budou sdružovat obyvatelé dvanáctky od nejmenších dětí, přes postižené či sportovce začínající z ulice až po seniory. Komunitní centrum naproti Areálu Na Zvonici v domě bývalé školní družiny by mohlo začít zájemcům sloužit v roce 2017.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12 červenec – srpen 2016)