Praha 12 získá na Novou radnici od hl. m. Prahy bezúročnou půjčku 250 milionů Kč. Finanční prostředky za tímto účelem začne Praha 12 čerpat v roce 2017. Půjčku schválili pražští zastupitelé v červnu.

Stavba Nové radnice MČ Praha 12 se blíží. Náklady na získání nové budovy radnice se odhadují na 470 milionů korun včetně DPH. Z vlastních zdrojů MČ Praha 12 dokáže pokrýt 220 milionů Kč, zbývajících 250 milionů korun získá právě v rámci bezúročné půjčky od hlavního města.

MČ Praha 12 bude bezúročnou půjčku od města muset vyčerpat nejpozději do roku 2022 a od roku následujícího ji začne hlavnímu městu splácet; poslední splátka by měla odejít v roce 2036.

Pokud vše půjde podle plánu, měla by být smlouva se zhotovitelem uzavřena do konce letošního roku. Samotná stavba Nové radnice by měla po získání a zpracování všech potřebných dokumentů a povolení začít v roce 2018. Sloužit veřejnosti by nová radnice měla už od roku 2020.

V současné době Úřad MČ Praha 12 sídlí v sedmi budovách v pěti různých, od sebe značně vzdálených lokalitách. Některé z budov jsou za hranicí technické životnosti a v havarijním i hygienicky nevyhovujícím stavu. Jejich provoz je ekonomicky neefektivní a prostory nesplňují požadavky na výkon agend veřejné správy.

Ivana Karhanová (Noviny Prahy 12 červenec – srpen 2016)