Reakce na „Okénko zastupitelky Pavly Aubrechtové“

Zastupitelka Pavla Aubrechtová nepravdivě uvádí, že jsme „koalice změn územního plánu“. Nové vedení od listopadu 2014 navrhlo a schválilo pouze dvě nepatrné změny územního plánu a dostálsvému slibu, že u nás mají přednost naši občané. 

Dvě schválené změny malého rozsahu byly pouze ve prospěch jednoho restituenta při výstavbě tří rodinných domů s koeficientem A, což znamená přízemní zástavbu. Zmíněný restituent obci daruje pozemek pro hřiště a cestu. Druhá změna, kterou jsme uvedli do souladu územní plán, byla pro rodinný dům, ve kterém je poskytováno občerstvení, na něž jsou turisté cestou na letiště zvyklí. O změnu územního plánu může požádat kterýkoliv vlastník pozemku podle § 44 stavebního zákona a omezovat vlastníky či navrhující ze zákona zkrátka nelze. V tomto volebním období se zastupitelstvo vyjadřovalo ke čtyřem změnám územního plánu. Odsouhlaseny byly dvě uvedené změny. Dvě změny na pozemcích developerů o rozloze cca 100 000 m2 byly buď přerušeny, či neodsouhlaseny.

Zamítli jsme například změnu územního plánu na Točné na stavební pozemky na velkých rozlohách. Rovněž jsme zabránili výstavbě obytného komplexu nad sběrným dvorem. Tam naopak vedeme jednání o vybudování sportoviště. V neposlední řadě jsme se postarali o to, aby nedošlo k masivní změně územního plánu u prodejny LIDL, kde v současné době jednáme o vybudování oddechového přírodního parku a sportoviště. Změně územního plánu jsme se podrobně věnovali v dubnovém čísle Novin Prahy 12 ve Slově starostky. Víme, že Komořany jsou zajímavé rozvojové území Prahy 12 plné neuralgických bodů pro její obyvatele.

Dosavadní developeři používali s úspěchem salámovou technologii, kdy po kouskách místní obyvatele okrádali o jejich životní prostor. Uváděné usnesení zastupitelstva navržené koalicí hnutí ANO, Změna pro Prahu 12 a ČSSD provedlo propojení řešení neuralgických bodů, a tím umožnilo, aby developeři museli s obyvateli Komořan jednat o daném území celkově a ne po částech. „Jde o to, aby obyvatelé Komořan tak, jako žába vhozená do horké vody, mohli vyskočit a nebyli v pomalu ohřívané vodě uvařeni,“ říká zastupitel Prahy 12 profesor Michael Valášek.

Navržené usnesení vzájemně podmiňuje současné řešení klíčových problémů Komořan: dopravní obslužnost, hlukové limity, přebytek obyvatel bez infrastruktury, vybudování lokálního centra, nesplněné sliby vybudování splaškových kanalizací nebo poddimenzovaný vodovod.

V neposlední řadě závazek developera, který značně stěžuje nedodržení snížené výšky budov v koeficientu C o jedno patro. A v případě realizace zástavby rozhodnutím magistrátu má městská část již pojištěný dar ve výši deseti milionů na vybudování infrastruktury.

„Nevzdáváme se boje za záchranu tohoto území, které jsme v minulém období na návrh zastupitelů ze Změny pro Prahu 12, ochránili před výstavbou šestipatrových paneláků a rozšiřujeme ochranu louky, kde je usilováno firmou Central Group o změnu územního plánu, i na větší území, které chceme chránit před nepříznivými dopady dopravních velkostaveb,“ říká starostka Daniela Rázková.

Noviny Prahy 12 červenec srpen 2015