Na tomto úkolu ještě pracujeme… pozn. redakce Modřanských novin

Stejně jako většina obyvatel dvanáctky i vedení radnice odmítá další výškové domy na území Prahy 12. Vedení městské části ještě v čele se starostkou Danielou Rázkovou proto vytipovalo v Praze 12 lokality, na kterých je dle územního plánu možno výškové budovy postavit.

Podrobný seznam pozemků včetně parcelních čísel lze nalézt na www.praha12.cz v usnesení 95. jednání Rady městské části Praha 12 konané dne 31. 10. 2016, materiál č. R-095-005-1. Radní v radě odsouhlasili návrh na změnu koeficientu, a to na koeficient označený jako „C“, což ve skutečnosti znamená v uvedených lokalitách umožnit výstavbu bytových domů o výšce cca 3 pater. Zastupitelstvo městské části konané dne 22. 11. 2016 tento záměr schválilo s tím, že věc bude ještě postoupena k připomínkování příslušným komisím městské části.

Městská část bohužel nemá pravomoci, které by jí umožnily zástavbě zcela zabránit, může jen jednat o podmínkách stavby a detailech projektu. Tohle je přitom jeden z mála nástrojů, s jehož pomocí můžeme budoucí zástavbu držet v rozumných mezích,“ vyjádřil se k věci místostarosta Michal Pinc. „V minulosti o omezení výstavby vždy jen někdo hovořil, k realizaci se však žádné z minulých vedení radnice neodhodlalo. V tom jsme ojedinělí.“

(mp) Noviny Prahy 12 prosinec 2016