Veřejné projednání posudku o vlivu komunikačního napojení MČ Prahy 12 s Pražským okruhem, konkrétně stavbou SOKP 513 – křižovatka s SOKP Komořany, stavba č. 8560 se uskuteční

6.května 2009 (středa) od 16:00 na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 ve velkém zasedacím sále.

Původní text „Informace o konání 2. veřejného projednání záměru“ naleznete zde :

Komunikační napojení MČ P12-2.veřejné projednání záměru