Někteří naši spoluobčané z oblasti Komořan nalezli ve své dopisní schránce „zajímavu“ pozvánku od JUDr Chudomelové a Ing. Jandové na „setkání pod širým nebem“. Tématem pro toto setkání by měla být diskuze na aktuální problémy občanů a zejména seznámení zúčastněných s následujícími body :

  seznámení s realizací napojení Komořan na silniční okruh
–  seznámení s realizací odvodu splaškových vod z oblasti Komořan
–  seznámení s plány budoucích investorů v oblasti Komořan

Je s podivem, že akci, na kterou zvou místostarostky MČ Prahy 12 organizují a moderují pánové Petr Zimčík a Jan Zemánek, kteří podle všeho nepracují na radnici MČ Prahy 12 a jejich jména nikomu nic neříkají. Ačkoliv se témata schůzky týkají zejména našich spoluobčanů z Komořan, zveme na toto setkání všechny obyvatele Prahy 12 (nevyjímaje zejména oblast Točné a Cholupic), kterým není lhostejná přítomnost a budoucnost v našem regionu.

Kde se „setkání pod širým nebem“ uskuteční ?

Ve čtvrtek, 14. května 2009, v 17:00, na konci ulice Pacholíkova v Komořanech.
Původní pozvánka, kterou někteří nalezli ve své schránce je k nahlédnutí zde :   Pozvánka na „setkání pod širým nebem“

Oriemtační mapka setkání.

Oriemtační mapka setkání.