Odbor výstavby MČ Prahy 12 zveřejnil dne 21.5.2009 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci výstavby obytného souboru „Modřanská alej“.  Stavba by měla stát na pozemcích 1803/19, 1803/1, 1803/20, 1803/18.  Při pohledu do koatastrální mapy se jedná o pozemek před poliklinikou Modřany, ohraničený ulicemi Československého exilu, K Vltavě a Soukalova.

Pohled do katastrální mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro detailnější informace ohledně plánované stavby, které se nám podařilo zjistit se prosím podívejte ne samostatnou stránku, věnovanou tomuto projektu : „Stavební kauzy / Bytový areál Modřanská alej

Nepřehlédněte prosím naši anketu, jak se občanům MČ Prahy 12 tato plánovaná „mega-stavba“ líbí…..doposud se nesouhlasně vyjádřilo 60% hlasujících, naproti tomu kladně stavbu hodnotí 40%.

Veřejné ústní projednání je stanoveno na den 26. června 2009 (pátek) od 10:00 v budově úřadu MČ Prahy 12 , U Domu služeb 166/5 , Praha 4 – Modřany, zasedací místnost ekonomického odboru, 2. patro.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlížet na odboru výstavby ÚMČ Prahy 12, Hausmannova 3013, Praha 4, v kanceláři referenta (Ing. arch. Štrumpfová, tel. 241 760 000) v hodinách pro veřejnost , tzn. Po a St, od 8:00 do 18:00 nebo při ústním jednání.