Vážení spoluobčané,

Jako by toho nebylo dost, na obzoru se nám objevuje další stavba, která má stát v těsné blízkosti Obchodního náměstí. Jedná se o pětipatrovou budovu, která má být umístěna na na pozemku mezi uliceni „Modřanská“, „K Vltavě“ a „Lehárovova“. Pro schválení této stavby je třeba v tomto případě udělit vyjímku z ustanovení čl. 8 odst. 2 vyhlášky č.26/1999 Sb.hl.m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

Veřejné ústní projednání se uskutečnilo 5.března 2009 (čtvrtek) na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12.

Více najdete na zvláštní stránce, která je věnována stavebním kauzám v naší městské části.