Vážení čtenáři a příznivci „Modřanských novin“,

Během monitoringu tisku a zpráv z internetových zdrojů jsme zabloudili na regionální stránky ODS, kde jsme narazili na komentář stávajícího starosty a předsedy ODS Prahy 12, Petra Hány na téma „Informace o práci našich členů v oblasti veřejné zprávy“ a „Plnění programového prohlášení Rady městské části Prahy 12“. V prvně jmenovaném komentáři pan starosta informuje o práci ve veřejné zprávě. Nakolik s uvedenými informacemi souhlasíte, ponecháváme na Vašem vlastním uvážení.

Co nás však zaujalo, je závěrečná pasáž komentáře, kde pan starosta nezapomněl na naše „Sdružení občanů pro změnu na Praze 12“. Naši práci, kdy se podle našich možností (množství našich hlasů v zastupitelstvu) snažíme  hájit zejména zájmy občanů Prahy 12, hodnotí jako „agresivní a nekorektní opozice“. Naše sdružení označuje za „haiderovsky populistické„…. Věříme, že vetšina z Vás ví, kdo rakouský politik Jörg Haider byl. Dovolíme si nicméně odcitovat pár řádek z otevřené encyklopedie „Wikipedia“ :

„……..Jörg Haider proslul zejména svým populismem a přinejmenším v 90. letech 20. století i verbálně projevovanými sympatiemi k extrémní pravici. Např. v roce 1991 pochválil třetí říši Adolfa Hitlera za údajně „zdravou zaměstnaneckou politiku“. V roce 1995 prohlásil, že příslušníkům SS přísluší „veškerá úcta a uznání“. Srovnával také nacistické transporty Židů do vyhlazovacích koncentračních táborů s odsunem sudetských Němců z Československa a Polska po 2. světové válce…..“  zdroj : http://cs.wikipedia.org

Domníváme se, že by měl pan starosta vážit slova, a pokud nezná jejich význam, neměl by je používat. Neslučuje se to s profesionalitou, se kterou je úřad starosty spojován.  Změna pro Prahu 12 rozhodně odmítá toto označení a připodobňování k člověku, který hajil zájmy extrémní pravice. Naše práce je jednoznačně  za zájmy občanů Prahy 12. Navíc se domníváme, že heslo „kdo není s námi, je proti námby mělo patřit do propadliště dějin a měl by být uznáván názor druhých….i když s ním nesouhlasíme.  To by asi mělo ve správné demokracii asi být……naše regionální politaka, potažmo veřejná zasedání zastupitelstva takové rozhodně není. Řečníci se kterými nesouhlasíme jsou někdy uráženi, laserovým ukazovátkem jim je svíceno na čelo a na hruď a z celého sálu vyletují polohlasné, uštěpačné poznámky a jízlivý smích.

Jak se všeobecně říká „…všechno je v lidech…„…a zde bychom doplnili „.a regionální politiku dělají lidé, nikoliv politické strany….„. Proto na našich stránkách uveřejňujeme výzvy o konání veřejného zasedání zastupitelstva. Jedina tak mužete vidět, kdo se jak chová, jak poslouchá názory a připomínky občanů, jak zájmy občanů hájí a následně si můžete porovnat  jestli skutečně odpovídá „napsané skutečnému“.

Děkujeme tímto spoustě občanům, kteří naší práci fandí a zejména těm, kteří nám píší z velké většiny pozitivní e-maily.

Na závěr Vám předkládáme celý komentář Petra Hány, abyste si udělali sami svůj vlastní obrázek :

„Vážení a milí čtenáři, obyvatelé Prahy 12,

dovolte mi, abych Vás stručně informoval o práci našich členů v oblasti veřejné správy.

V Poslanecké sněmovně parlamentu ČR je respektovanou poslankyní Mgr. Helena Mallotová, která krom vlastního výkonu mandátu také významně spolupracuje s Radnicí Prahy 12. Díky této aktivitě získala naše městská část v roce 2007 ze státního rozpočtu desetimilionovou dotaci na nezbytně nutnou opravu Základní školy Rakovského a rovněž v roce 2008 byla ze stejného zdroje uvolněna částka 10 milionů korun, tentokrát na opravu Základní školy Smolkova.

Senátor PhDr. Tomáš Grulich je pro Senát významným přínosem a to zejména v oblasti zahraniční a problematice EU. Pan doktor navíc jako historik spolupracuje s naší městskou částí na přípravě a realizaci důležitých kulturních akcí Prahy 12 a jeho pomoc na přípravě Malé kroniky Prahy 12 a výstavě, kterou chystáme ku příležitosti osmistého třicátého výročí první písemné zmínky o Modřanech je neocenitelná.

Na komunální úrovni je samozřejmostí těsná spolupráce naší radnice s MUDr. Ladislavem Koubou, který je členem zastupitelstva Hlavního města Prahy. Jde o potřebné konzultace zejména v oblasti zdravotní, finanční, majetkové či dopravní.

V zastupitelstvu městské části Praha – Libuš jsou naši členové v těžké situaci opoziční strany, přesto zde realizují korektní oponentní politiku, což málokdo umí ocenit.

V Praze 12 funguje pravicová koalice ODS a SNK – ED harmonickým způsobem a to díky všem našim šestnácti členům, kteří jsou zde v zastupitelstvu.

Tato práce je o to těžší, že máme agresivní a nekorektní opozici, kterou je téměř haiderovsky populistické uskupení Změna pro Prahu 12, jejichž noviny můžete občas nalézt ve svých schránkách. Vězte, že tento plátek je plný tendenčně zkreslených informací a polopravd, což ostatně každý bystrý čtenář pozná. Motivací těchto útoků jsou neukojené ambice a pochopitelně dlouholetá dobrá pověst a stabilita vedení Radnice Prahy 12. Nezpochybnitelným a objektivním důkazem dobré správy věcí veřejných v naší městské části je obrovský zájem investorů o náš region a nespočet lidí, kteří u nás chtějí bydlet přesto, že ceny nemovitostí zde stoupají rychleji než v ostatních městských částech Prahy.

Petr Hána – předseda ODS Praha 12 a starosta MČ Praha 12″ 

Zdroj : „webové stránky ODS Praha 12