Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 vydává „Oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání“ ve věci „Bytový dům v ulici Písková, Praha 4 – Modřany“. Stavba by měla stát na pozemcích 2864/5 a 2864/9 vedle stávajícího sportovního areálu „Squashland“ v ulici Písková (místo stávající červenobílé budovy družstva Pokrok, která by měla bý asanována).

Veřejné ústní projednávání bylo stanoveno na 28.srpna 2009 (pátek) v 9:00 na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12, Hausmannova 3014, Praha 4 – Modřany v zasedací místnosti.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vyřizuje Ing. Nitkulincová, referent oddělení územního rozhodování.

Původní text „Oznámení o pokračování územního řízení“ naleznete zde : SBD Pokrok_Pokracovani UR

Na naši stránkách, věnovaných přímo projektu „SBD Pokrok“ v sekci „Stavební kauzy“, naleznete nové informace o vývoji této stavební kauzy.