Téměř tři roky upozorňují členové Zastupitelstva Prahy 12 za Změnu pro Prahu 12 vedení modřanské radnice na potřebu věnovat zvýšenou pozornost systému zdravotní péče v naší městské části. Do Prahy 12 míří díky masivní výstavbě nových bytů a domů tisíce nových obyvatel a to s sebou přináší i zvýšené nároky na systém zdravotní péče. Až do současnosti však vedení radnice dělalo, že je vše v pořádku. Jak už to tak bývá, teprve první konkrétní komplikace přiměly příslušnou zástupkyni starosty Zlatuši Rybářovou, která má mimo jiné ve své kompetenci také problematiku zdravotnictví, se o problematiku alespoň trochu zajímat.  

Jdnes jsou totiž obyvatelé Modřan šokováni prodloužením čekací doby v odběrové laboratoři na Poliklinice Modřany, lidé tam nyní na rozdíl od dřívějších dob čekají doslova v davech na odbavení. K některým lékařům jsou objednací doby až půl roku a přitom je prognóza na zhoršování této situace. V brzku by mohl být pro nové obyvatele problém se zaregistrovat u vůvec nějakého praktického lékaře apod.

První reálné problémy a dlouhodobé volání opozice podle kuloárních informací z radnice místostarosku Rybářovou přiměly, aby začala jednat s vedením společnosti Codum, která je provozovatelem Polikliniky Modřany, s cílem připravit materiál nazvaný „Přehled zajištění zdravotní péče na území MČ Praha 12“. Tento materiál by následně mělo projednat vedení radnice.

Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12 obyvatele naší městské části ujišťují, že se budou danému tématu dále intenzivně věnovat a vyvinou vůči vedení radnice další iniciativu, aby se dospělo k reálným řešením, která by vedla ke kontinuálnímu a uspokojivému poskytování zdravotní péče na území Prahy 12 i pro nově příchozí obyvatele.