Společnost Veolia Transport Praha s.r.o., která je součástí skupiny Veolia Transport Česká republika, zahájila v Praze dne 1. 9. 2009 provoz na nové lince městské hromadné dopravy č. 153. Linka, zařazená do systému Pražské integrované dopravy, je provozována v pracovních dnech v době ranní a odpolední špičky od 6.27 h. do 8.51 h. respektive od 15.29 h. do 18.07 h. Trasa vede v rámci městského obvodu Prahy 4 z Písnice přes Libuš do Modřan a zpět.

„Nová linka číslo 153 umožní cestujícím lepší spojení mezi oblastí Libuše s tramvajemi v Modřanech a následné propojení s centrem Prahy,“ říká Ing. Eva Kočová, jednatelka Veolia Transport Praha s.r.o. „Autobusy na této nové lince budou projíždět hustou sídlištní zástavbou a zlepší též přepravu žáků do škol na území Prahy 4,“ dodává.

Od září bude linka 153 provozována ve zkušebním provozu, poté bude vyhodnocena poptávka ze strany cestujících a následně se rozhodne o dalším vývoji čí případných úpravách jízdního řádu.

Trasa linky číslo 153 – 9 zastávek, z toho 1 zastávka na znamení (Observatoř Libuš)

Zastávky: U Libušského potoka, Modřanská rokle, Sídliště Modřany, Levského, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš, Jirčanská, U libušské sokolovny a Sídliště Písnice

Jízdní řád linky 153 s uvedením zastávek je ke stažení zde :   153_Jizdni rad

Linka 153 společnosti Veolia Treansport ČR

Autobusová linka 153 společnosti Veolia Transport Praha s.r.o.

Zdroj : Tisková zpráva společnosti Veolia Transport Praha s.r.o.