Odbor výstavby MČ Prahy 12 zveřejnil dne 28.3.2011 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci výstavby obytného souboru „Neo Riviéra – Fáze F“ na pozemcích parcel 3255/1, 3256, 3314, 3326/1, 3326/6, 3326/8, 3327/1, 3327/4, 3327/8, 3329, 3901, 4085.

Kompletní oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání naleznete ZDE.

Při pohledu do katastrální mapy se jedná o všechny pozemky původního cukrovaru Modřany, včetně pozemku na soutoku Vltavy a Berounky, v místě, kde stál výrobní závod cukrovaru. Pozemek je ohraničen ulicemi K Vystrkovu a Komořanská.

 

Pro detailnější informace, se prosím podívejte na samostatnou stranku věnovanou této výstavbě v části „Stavební kauzy“ na tomto webu.

Veřejné ústní projednání je stanoveno na den 3.května 2011 (úterý) od 10:00 v budově Úřadu MČ Praha 12, U Domu služeb 166/5, Praha 4-Modřany, 2. patro, zasedací místnost ekonomického odboru.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků  a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12, Hausmannova 3013, Praha 4, kancelář č.7, 1. patro v hodinách pro veřejnost Po a St od 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30 hod. V jiné dny po telefonické domluvě.