Že je v Praza vysloveně hon po staveních pozemcích za účelem výstavby bytových či administrativních budov je všeobecně známo. Že tyto pozemky samozřejmě „kvapem“ mizí je rovněž neopominutelný fakt…vždyť této stavební smršti nebude pravděpodobně ušetřeno ani Václavské náměstí, kde asi brzo dojde k bourání stoleté, historické budovy za účelem výstavby moderny ze skla a betonu.

Z určitého pohledu a s trochou nadhledu se to dá trochu i pochopit. Co ale lidé nechápou, je výstavba bytových domů na oddychových plochách, uprostřed již tak zastavěných a uzavřených „socialistických“ sídlišť. Praha 12 není samozřejmě vyjímkou a nezůstává pozadu. Krásným příkladem je např. snaha postavit dvě osmipodlažní budovy místo stávajících jeslí (které do soukromých rukou prodala mj. radnice pod vedením Petra Hány) v ulici Levského.

Aby toho však nebylo dost, vyplouvá nám na obzor další potenciální stavba, tentokrát mezi ulicemi Vazovova a Generála Šišky. Konkrétně se jedná o pozemky č.4400/583, 442/5, 4423/9 v k.ú. Modřany.

Momentálně je „na stole“ žádost investora o stanovisko Městské části Praha 12 k úpravě územního plánu. K tomuto bodu je třeba poznamenat, že změnu resp. úpravu územního plánu provádí pouze a výhradně Magistrát hl.m. Prahy a radnice Prahy 12 k danému požadavku vydává pouze stanovisko Rady. Magistrát může, ale také nemusí k tomuto stanovisku přihlížet. Krásný příklad je v případě plánované výstavby BD Levského, kde ačkoliv Rada MČ Praha 12 vydala negativní stanovisko, úprava územního plánu z kategorie SV-A na kategorii SV-F byla přesto Magistrátem vydána (viz článek věnovaný této problematice ZDE).

V případě potenciálního projektu „BD Vazovova“ se jedná o požadavek úpravy z SV-C na SV-G, přičemž uvedená písmena přibližně určují míru využití území a tím související i výškové možnosti nových budov. V tomto případě může SV-G znamenat až 11 patrovou budovu.

Vlastní žádost včetně hrubého popisu projektu naleznete ve formátu PDF  ZDE

Co případné povolení stavby bude znamenat pro občany ? …to všichni moc dobře víme : hluk ze stavby, zničení další zeleně kde by mohla být relaxační plocha, další nárůst dopravy a obyvatelstva, zhoršení dopravní situace v okolí atd.

A na závěr si nedovolím jednu malou poznámku. Čas od času zabrousíme na stránky ODS kde jsme dnes objevili velice zajímavý sloupek Petra Hány, zabývající se právě touto stavbou a vystupující z pozice lidumila a zastánce „dotčených“. Pokud by byly jeho úmysly čisté s cílem pomoci těmto dotčeným občanům, bylo by to asi v pořádku. Jeho vyjádření ale působí spíše ironicky a tak trochu k smíchu. Vždyť právě za jeho vedení došlo k masivní a necitlivé výstavbě, kterou ve svém „radničním sloupku – Vy se ptáte, starosta odpovídá“ silně hájil. Je s podivem, že se např. u megaprojektu NeoCity vyjadřuje pochvalně s komentářem, že by se měl tento projekt „k blahu občanů“ dokončit. Přitom se rovněž jedná o budovy 11 až 15 pater které budou rovněž před okny jiných domů…a v podobných příkladech by se dalo pokračovat. Dle mého názoru si bývalý starosta na zoufalosti dotčenyćh občanů z Vazovovy ulice „tahá triko“ a „honí politické body“. Je jen na nás, jestli máme paměť a jestli mu na to skočíme.

Jak bylo ale v úvodu řečeno, úpravu územního plánu vydává Magistrát. Nabízí se tak domněnka, že pokud Magistrát vydá souhlasné stanovisko i proti nesouhlasu Městské části (…pokud se podíváme na případ Levského, nebylo by to vyjímkou…) pan Hána toho obratně využije se slovy : „…podívejte se občané, co Vám ta radnice Prahy 12 zase vyvedla….to by se za mne nestalo…!!!“. A přitom vlastní rozhodnutí padne uplně jinde a od úplně jiných lidí, což Petr Hána ví velice dobře.

Pokud ale můžeme obyvatelům Vazovovy ulice poradit, snažte se prosadit svoji vůli a zajímejte se více o veřejné věci kolem Vás. Vezměte si příklad z obyvatel Levského ulice, kde velice rychle založili občanské sdružení, sepsali petici proti výstavbě i proti úpravě územnúho plánu a jsou pevně rozhodnuti se proti plánované stavbě bránit. Pokud Vám dění kolem Vás není lhostejné, vezměte si z těchto lidí příklad a nevěřte „zhrzeným“ politikům. Kontakty na toto OS najdete ZDE

Doplněnk : Stanovisko „komise územního rozvoje“ k projektu BD Vazovova :

Komise bere na vědomí objemovou studii bytového domu Vazovova a žádá Radu MČ s investorem projednat následující požadavky :

  • zvýšení počtu parkovacích míst
  • seznámit s projektem obyvatele okolních domů
  • stavbu dopravně napojit i na ul. Gen. Šišky
  • celý návrh snížit na max. 4 podlaží

Hlasování v komisi :

PRO – 22 členů komise, PROTI – 1 člen komise, ZDRŽEL SE – 3 členové komise