brodway_2Změna pro Prahu 12 přišla s volebním heslem a volebním programem, jehož společným jmenovatelem je změna způsobu řešení obecních záležitostí občanů na Praze 12 a s tím související způsob komunikace občanů, obyvatel naší obce a nejrůznějších podnikatelských subjektů působících v naší obci. Podstatou tohoto volebního programu je poskytnout všem občanům veškeré dostupné informace, umožnit jim zvednout svůj hlas do rozhodování o obecních záležitostech a otevřít jim jednání zastupitelstva.

Opatření, která Změna pro Prahu 12 pro splnění svého volebního programu přinesla, jsou zavedení rubriky „Můžu do toho mluvit“ v Novinách Prahy 12 a tím otevření místního tisku občanům, pořádání veřejných prezentací investorů či zvaní občanů na tyto prezentace. Umožňuje tím včas a veřejně vyjádřit názory a potřeby občanů. Oživili jsme interpelace občanů na zastupitelstvu, aby radní bezprostředně vnímali jejich potřeby a lidé mohli bezprostředně slyšet reakci radních. Tato opatření nesou svoje ovoce. Občané jsou aktivní, jak je vidět z interpelací, jejichž atmosféra je zcela jiná než v minulosti. V několika případech vstoupili občané do přímého jednání s investory a dosáhli společné dohody, jak jsme o tom psali v Novinách Prahy 12 a píšeme v naší bilanci (k nahlédnutí ZDE ). Možná i nedávné změny v ODS jsou projevem těchto změn.