S obrovskou úctou k tradici zrekonstruovaný Viniční domek už řadu měsíců hraje výraznou roli v životě Prahy 12. Nicméně letitá bitva o jeho konečnou podobu doopravdy skončila až před pár dny, kdy Rada městské části svým usnesením udělala definitivní tečku za snahou napojit na půvabné historické stavení moderní přístavbu ze skla a betonu.

Zdroj foto : www.praha12.cz

Znamenalo by to mimo jiné zlikvidovat původní vstup do stavení a zasáhnout i do plochy arcibiskupské vinice. Srovnány se zemí měly být drobné stavby okolo domku. To vše ale podmiňovala změna územního plánu… Podnět k ní koncem roku 2004 schválilo tehdejší Zastupitelstvo MČ Praha 12. Povolení  „výjimečně přípustné stavby v lokalitě Modřanské vinice…“ neboli souhlas s onou přístavbou ze skla a betonu pak totéž zastupitelstvo odsouhlasilo v únoru 2010.

Proti těmto plánům celé roky průběžně protestovali jak členové Sdružení občanů Prahy 12, tak i další ctitelé historických památek, ale rovněž vinaři, obhospodařující přilehlou vinici. Necitlivý projekt se tak postupně scvrknul už jen na jeden barbarský požadavek – proražení jižní stěny a zbudování monstrózního vchodu se schodištěm tam, kde nikdy žádný nebyl. Žádost o vydání nezbytného územního rozhodnutí o umístění této přístavby podal ÚMČ Praha 12 v červnu 2013 a magistrátní odbor HMP k němu připojil svůj souhlas.

Proti tomu však podalo námitky Sdružení občanů Prahy 12 se zastupiteli za Změnu pro Prahu 12. Svým stanoviskem mu nakonec dalo za pravdu i Ministerstvo kultury ČR, když souhlasné rozhodnutí památkářů z magistrátu loni v červenci změnilo na nesouhlasné.  Protože odbor výstavby naší městské části dále pokračoval v územním řízení pro zmiňovanou přístavbu, Rada MČ Praha 12 rozhodla 14. 9. 2015 vzít tuto žádost zpět a definitivně uzavřít causu Viničního domku, který byl v mezičase popsaných svárů nakonec zrekonstruován s maximální úctou k tradici a původní podobě nejstarší historické památky na území Prahy 12.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 říjen 2015

Pozn. redakce : Celé kauze „Viniční domek“ jsme se věnovali v samostatném článku v části „stavební kauzy“ ZDE.