Vážení spoluobčané,

Již tradičně před Vás předstupujeme s pozvánkou na 16. veřejné zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 12, které se  koná

v úterý, 23.června 2009 od 14:00 v kulturním zařízení Písková 126, Praha 4-Modřany.

Přijďte se přesvědčit o tom, jak se Vás zastávají zastupitelé, kterým jste dali svůj hlas v komunálních volbách.

 

Někteří naši spoluobčané z oblasti Komořan nalezli ve své dopisní schránce „zajímavu“ pozvánku od JUDr Chudomelové a Ing. Jandové na „setkání pod širým nebem“. Tématem pro toto setkání by měla být diskuze na aktuální problémy občanů a zejména seznámení zúčastněných s následujícími body :

  seznámení s realizací napojení Komořan na silniční okruh
–  seznámení s realizací odvodu splaškových vod z oblasti Komořan
–  seznámení s plány budoucích investorů v oblasti Komořan

Je s podivem, že akci, na kterou zvou místostarostky MČ Prahy 12 organizují a moderují pánové Petr Zimčík a Jan Zemánek, kteří podle všeho nepracují na radnici MČ Prahy 12 a jejich jména nikomu nic neříkají. Ačkoliv se témata schůzky týkají zejména našich spoluobčanů z Komořan, zveme na toto setkání všechny obyvatele Prahy 12 (nevyjímaje zejména oblast Točné a Cholupic), kterým není lhostejná přítomnost a budoucnost v našem regionu.

Kde se „setkání pod širým nebem“ uskuteční ?

Ve čtvrtek, 14. května 2009, v 17:00, na konci ulice Pacholíkova v Komořanech.
Původní pozvánka, kterou někteří nalezli ve své schránce je k nahlédnutí zde :   Pozvánka na „setkání pod širým nebem“

Oriemtační mapka setkání.

Oriemtační mapka setkání.

Veřejné projednání posudku o vlivu komunikačního napojení MČ Prahy 12 s Pražským okruhem, konkrétně stavbou SOKP 513 – křižovatka s SOKP Komořany, stavba č. 8560 se uskuteční

6.května 2009 (středa) od 16:00 na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 ve velkém zasedacím sále.

Původní text „Informace o konání 2. veřejného projednání záměru“ naleznete zde :

Komunikační napojení MČ P12-2.veřejné projednání záměru

Vážení spoluobčané,

Zajímá Vás jak “ o Vás “ a o “ Vašich zájmech “ rozhoduje zastupitelstvo Městské Časti Prahy 12 ? Zajímáte se o to, jak se Vás zastávají zastupitelé, kterým jste dali svůj hlas v komunálních volbách ?

Přijďte se o tom přesvědčit na 15. veřejné zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 12, které se  koná

v úterý, 28.dubna 2009 od 14:00 v kulturním zařízení Písková 126, Praha 4-Modřany.

Ze zajímavých bodů zasedání vybíráme :

  • Bod 7 – Koncepce rozvoje základních a mateřských škol v Městské části Praha 12
  • Bod 14 – Prodej parcely č. 17/5 v k.ú. Modřany (při ulici k Vltavě) společnosti Grenop s.r.o. za účelem výstavby bytového domu.
  • Bod 15 – Prodej spoluvlastnického podílu 1/4 parcely č. 17/1 společnosti Grenop ze stejného důvodu
  • Bod 37 – Dotazy a připomínky občanů

Neváhejte a udělejte si prosím čas k návštěvě tohoto zasedání. Jedině tak uvidíte, kdo a jak hájí Vaše veřejné zájmy.

 

Není to ani tak dlouho, co byla pod tíhou nesouhlasu ze strany obyvatel sídlistě Modřany a Lhotka zastavena plánovaná stavba tzv. „supermarketu“ Kaufland. Stejně jako se kdysi se na adresu „spřatelených bratrských armád“ v roce  1968 sama sebe zeptala jedna rozhlasová redaktorky : „……odešli ?….ne POodešli...“…ptáme se nyní i my : „…stavba byla zastavena ?……óóó nikoliv…..POzastavena….!! “ Ano. Stavba supermarketu „Kaufland“ společně s polyfunkčním domem“ se nyní opět dostává na pořad dne.

Městská část Prahy 12, odbor životního prostředí vydalo 10.3.2009 oznámení o zahájení správního řízení o povolení pokácení 51 ks. solitérních dřevin, 12 ks. solitérních keřů a 673 m3 porostu na pozemku 4137/73, 4173/311 a 1656/2 v k.ú. Modřany (při ulici Československého exilu a Lhotecká)

Ústní jednání o zahájení správního řízení se již uskutečnilo ve čtvrtek 9.4. 2009 ve 14:00 ve 14 hodin před pozemkem parc. č. 4137/73 při ulici Lhotecká, Praha 4-Modřany.

Původní text „Oznámení o zahájení správního řízení“otevřete zde : spravni-rizeni_kaufland

Na téma obchodního domu Kaufland si na našich stránkách můžete rovněž přečíst samostatný článek (viz.  „Stavební kauzy / Kaufland + polyfunkční dům Modřany„)

Máte malé děti, a nebo děti již školou povinné? Pak by vás měl zajímat důležitý dokument, který v současné době pravděpodobně dokončuje místostarostka Prahy 12 pro školství Zlatuše Rybářová. Jde o Koncepci školství městské části Praha 12 pro minimálně několik následujících let. Dokument bude obsahovat směry, kterými se bude v následujícím období ubírat mateřské a základní školství v Praze 12.

 A protože děti v předškolním a školním věku má dnes velmi mnoho rodin, a stovky dalších mladých rodin se do Prahy 12 v blízké době přistěhují, dotýká se připravovaná koncepce tisíců obyvatel. Městská část je totiž zřizovatelem sedmnácti mateřských a devíti základních škol.

Máte pocit, že jste o připravované koncepci nic neslyšeli? Není divu, protože příprava koncepce probíhá za zavřenými dveřmi radnice, informace o obsahu má pouze místostarostka Rybářová a nejbližší okruh lidí, který údajně Rybářové s koncepcí pomáhá.
To, že tvorba tak důležitého dokumentu probíhá bez možnosti, aby dokument mohla v průběhu jeho přípravy připomínkovat rodičovská veřejnost, je téměř dvacet let od sametové revoluce přímo skandální. Přitom se dá předpokládat, že by se mnohé početné mladé rodiny s návrhem koncepce rády seznámily ještě před jejím schválením. Naprostá většina rodičů si jistě přeje, aby se jejich dítě ve školce či škole cítilo dobře. Rodičovská veřejnost by tak možnost ke sdělení svých připomínek zcela jistě dostat měla. Současné vedení radnice, které v téměř nezměněné podobě pracuje přes patnáct let, však názory rodičovské veřejnosti prostě nezajímají.
Schvalování školské koncepce má přitom proběhnout již na dubnovém, veřejném zasedání Zastupitelstva Prahy 12.
A protože času je již málo, doporučujeme občanům, aby se na obsah koncepce ptali přímo zástupkyně starosty pro školství Zlatuše Rybářové. Věřme, že občanům své městské části vyjde paní zástupkyně vstříc.
 
Pohled na objekt bývalé Základní školy K Lesu na Kamýku

Pohled na objekt bývalé Základní školy K Lesu na Kamýku

Také Klub zastupitelů Změna pro Prahu 12 místostarostku Rybářovou už po několikáté vyzývá, aby nad nově připravovaným dokumentem uspořádala veřejnou a otevřenou debatu se všemi zainteresovanými stranami. Připravovaná koncepce by měla odpovědět na mnoho důležitých otázek – mimo jiné na to, jak dál s přeplněnými školkami či zda prodat nebo neprodat objekt bývalé Základní školy K Lesu. Ten zastupitelstvo pronajalo nekomerčně s odůvodněním, že jde o školství, ale v současnosti se tu vzdělávají jen několik málo dětí z naší městské části.

 Je přímo neuvěřitelné, že se radnice vůbec úvahami o eventuálním prodeji objektu bývalé Základní školy K Lesu zabývá ve chvíli, kdy se díky masivní nové bytové výstavbě může v horizontu několika let do Prahy 12 nastěhovat až 10 000 nových obyvatel. Současné vedení modřanské radnice je však neuváženým rozprodáváním obecního majetku už doslova proslulé. Nechme se tedy „překvapit“, jak si s touto otázkou nově připravovaná koncepce školství poradí. Údajně se sice ve spolupráci s některými developery připravuje výstavba nové školy v lokalitě Komořan, přesto je již nyní jasné, že prodej objektů a pozemků bývalé ZŠ K Lesu 558/2 na Kamýku by byl velkou chybou. Praha 12 totiž díky přílivu tisíců nových obyvatel bude potřebovat také nové zdravotnické zařízení, rozšíření spektra sociálních služeb. Základní občanské a kvalitní občanské vybavenovsti se Praze 12 nedostává už dnes a co teprvé až se sem nastěhují tisíce nových obyvatel. To jsou však otázky, o které se současné vedení radnice zřejmě vůbec nezajímá, jinak by nemohlo tak nezodpovědně obecní majetek rozprodávat.

Vážení občané MČ Praha 12,

Ze zákona máte možnost připomínkovat návrh rozpočtu své městské části na příslušný rok, málokdo z Vás to ovšem tuší. Některé městské části v Praze, či obce v ČR proto své občany na tuto možnost upozorňují. Jde o vstřícné gesto příslušných radnic vůči svým občanům. Radnice Prahy 12, vedená už přes 12 let starostou P. Hánou, však s občany o důležitých záležitostech komunikovat odmítá. Proto je ani nevyzývá k podávání připomínek ohledně rozpočtu MČ. Klub zastupitelů „Změna pro Prahu 12“ již před dvěma lety vyzval k zveřejnění této informace pro občany s možností jej připomíkovat u zástupce starosty pro finance M. Štengla. Ten to však odmítl udělat. Radnice tak plní poze tu nejnutnější zákonnou povinnost, tzn. návrh rozpočtu na příslušný rok zveřejňuje před projednáním a následným schválením v zastupitelstvu na úřední desce Prahy 12.

Klub zastupitelů Změna pro Prahu 12 proto tento rok na webových stránkách http://www.modranskenoviny.cz uveřejňuje vůbec poprvé v celé historii Prahy 12 výzvu v podobě, v jaké by měla být správně uvedena na oficiálních stránkách radnice…


„Rada městské části Praha 12 projednala na svém svém zasedání dne 27. ledna 2009 návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009. Připomínky k návrhu rozpočtu MČ Praha 12 mohou občané (dle zákona č. 250/2000 Sb., § 11, odst. 3 a zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, písmena g) podat na veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12, které se bude konat v úterý 17. února 2009 od 14:00 hod. v kulturním zařízení Písková 126 v Praze 4 – Modřanech.

Zasedání zastupitelstva je veřejné, občané jsou srdečně zváni.“

 


S návrhem rozpočtu MČ Praha 12 se mohou občané seznámit prostřednictvím úřední desky MČ Praha 12:


Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 je k dispozici zde .

Citace z příslušných právních předpisů:

1/ Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11, odst. 3:

(3) Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku.10) Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

2/ Dle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, odst. g:

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo

g) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress