Již před nějakou dobou jsme informovali o projevech cenzury v radničních novinách Prahy 12. Vedle toho, že si někteří členové Rady městské části Prahy 12 radniční zpravodaj pletou s reklamním plátkem k vlastnímu zviditelnění, objevuje se v tomto zpravodaji i cenzura článků, které se „někomu“ prostě nehodí.

O některé články je sváděn skutečně velký a místy i „hlasitý“ boj, který má ke konstruktivní diskuzi opravdu hodně daleko. Ve finále jsou pak tyto příspěvky po nekončících diskuzích typu „přeskakující gramofonová deska“ uveřejněny s jedno až dvouměsíčním zpožděním a často ve spojení se zásahem „cenzora“, kterého můžeme pracovně nazývat třeba „Velkým Bratrem“.

Pro příklad některé dotčené články :

Akt č. 1

Skandinávské bydlení před poliklinikou (říjen – otištěno listopad 2012)

Cenzura se projevila jak v článku, tak i u ilustračního snímku. Konkrétně bylo zasaženo například do věty: „První komunitní centrum v Praze 12, které by sloužilo zejména seniorům a dětským
skupinám, by vzniklo v bývalé školní družině K dolům, která za posledních patnáct let velmi zchátrala,“ …a to zjevně kvůli informaci, že budova za posledních patnáct let (rozuměj – za vlády Petra Hány) velmi zchátrala.

Pro porovnání se můžete podívat ZDE :

Akt č. 2

Zvítězily obě strany: tlak občanů byl úspěšný, investor upravil projekt (leden – otištěno březen 2013)

Starosta tento článek z tisku nejprve stáhl, po velkém sporu článek nakonec vyšel se zpožděním dva měsíce, tzn. v březnu 2013.

Vlastní článek si můžete přečíst ZDE :

Akt č.3

„Podáme pomocnou ruku přes portál Pomoc na dvanáctce“ a „Dobře se tu spí“ (duben – otištěno květen 2013)

Bez domluvy s autorkou byl přepsán text článku „Podáme pomocnou ruku přes portál Pomoc na dvanáctce“ a článek „Dobře se tu spí“, který byl autorizovaným rozhovorem s Richardem Tesaříkem.
Po ostrém konfliktu v redakci a několika interakcích těchto sporů byl nakonec vytištěn původní text článků. Cenzorství pana starosty je v tomto případě dokumentováno jen ústními tvrzeními pracovníků úřadu P12. Starosta údajně zakázal publikovat snímek pana Jaroslava Wintra a Daniely Rázkové při podpisu smlouvy a dal pokyn nahradit ho jinou fotografií.

Otištěnou podobu článku „Podáváme pomocnou ruku přes portál Pomoc na dvanáctce najdete ZDE :

Akt č.4

Exstarosta Prahy 12 se dostal na post asistenta místostarostky – neumožnění komentáře na webu Prahy 12

Starosta Prahy 12 na oficiálních webových stránkách Praha 12 reagoval na informace uveřejněné 4.10. 2013 v deníku Právo pod názvem „Exstarosta Prahy 12 se dostal na post asistenta místostarostky„ (článek z deníku Právo ZDE ). Protože ve svém vyjádření uvádí, že tyto informace vycházejí ze sdělení zástupců Změny pro Prahu 12, cítili jsme potřebu jeho vyjádření komentovat. Podle tiskového zákona by toto naše oficiální vyjádření, které přímo reaguje na slova pana starosty Prchala, mělo být uveřejněno stejným informačním médiem, tzn. oficiálním webem Prahy 12. Dne 11.10 2013 se tak skutečně stalo ( ZDE ), nicméně na přímou intervenci pana starosty Prchala bylo sdělení „Změny pro Prahu 12″ z webových stránek odstraněno. Zástupci Změny pro Prahu 12 tuto intervenci vnímají jako projev cenzury, který by neměl mít v řádně fungující demokracii místo.

 Akt č.5

Cenzura článků s tématy převedení sběrného dvora na Pražské služby a  komunitní centrum v Palmetově ulici.

Radní za TOP09 a ODS zcenzurovali články Změny pro Prahu 12 s aktuálními věcnými problémy, a to jednak o převedení sběrného dvora na Pražské služby ( ZDE ) a dále o komunitním centru v Palmetově ulici o kterém více naleznete v tistěných Modřanských novinách (ke stažení ZDE).